SATC

กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยมีสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ

5 มิ.ย. 58 - 16 มิ.ย. 58

 2015 Southeast Asian Games logo.png

     กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยมีสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬา 7,000 คน จากทั้งหมด 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5–16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยการแข่งขันฟุตบอล จะเริ่มแข่งขันวันที่ 29 พฤษภาคม ก่อนพิธีเปิด 

การแข่งขันซีเกมส์ในครั้งนี้จะใช้การผสมผสานระหว่างสนามกีฬาชั่วคราวและสนามกีฬาแห่งใหม่ที่มีอยู่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะมีอยู่บริเวณใจกลางเมือง สถานที่จัดการแข่งขันส่วนใหญ่มีคุณภาพดี และได้รับการใช้เพื่อจัดมหกรรมกีฬาสำคัญต่างๆ เช่นโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2010 ที่สิงคโปร์ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

หัวใจหลักของสถานที่จัดการแข่งขันครั้งนี้คือ อุทยานกีฬาสิงคโปร์ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2014 อีกทั้งยังมีสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์แห่งใหม่ ที่มีความจุของผู้ชมในสนาม 55,000 ที่นั่ง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลักในครั้งนี้

หมู่บ้านของนักกีฬาไม่ได้ถูกสร้างขึ้น ตามแนวคิด "หมู่บ้านในเมือง" โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะพักผ่อนที่โรงแรมหรู 20 แห่ง ใจกลางเมือง นอกจากนี้สถานที่ออกกำลังกายของนักกีฬา ยังตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานกีฬาสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มกลิ่นอายของความเป็นเมืองและลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหมู่บ้านนักกีฬา เพื่อไปลงทุนในด้านอื่นๆ

การแข่งขันครั้งนี้ ใช้สนามแข่งขันทิ้งสิ้น 30 แห่ง สำหรับกีฬา 36 ชนิด

มาสคอตอย่างเป็นทางการประจำการแข่งขัน เป็นสิงโต ชื่อ นิลาร์ เป็นสิงโตตัวสีแดง เป็นโครงหน้ารูปหัวใจ สวมเสื้อวอร์มลายเซ็น หรือเสื้อวอร์มลายสีฟ้า ขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะใช้สำหรับการแข่งขัน

 

การแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย 402 ประเภท จาก 36 ชนิดกีฬา 

กิจกรรมทั้งหมด

 • 25 มิ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
 • 9 ธ.ค. 59 - 19 ธ.ค. 59

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5
 • 12 ต.ค. 59 - 21 ต.ค. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5
 • 20 ก.พ. 60 - 24 ก.พ. 60

  การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
 • 5 ก.พ. 60 - 15 ก.พ. 60

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
 • 5 ต.ค. 59 - 15 ต.ค. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
 • 11 พ.ย. 59 - 20 พ.ย. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2
 • 13 พ.ย. 59 - 23 พ.ย. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
 • 20 ก.ค. 60 - 24 ก.ค. 60

  การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35
 • 20 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์"
 • 16 มี.ค. 60 - 26 มี.ค. 60

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร : ระนองเกมส์”
 • 9 ม.ค. 59 - 18 ม.ค. 59

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
 • 6 ธ.ค. 58 - 6 ธ.ค. 58

  การแข่งขันจักรยาน " กกท. ใจเกินร้อย " ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก
 • 11 ธ.ค. 58 - 13 ต.ค. 58

  กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad
 • 20 พ.ย. 58 - 29 พ.ย. 58

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4
 • 26 ต.ค. 58 - 5 พ.ย. 58

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5
 • 13 พ.ย. 58 - 23 พ.ย. 58

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
 • 22 ต.ค. 58 - 25 ต.ค. 58

  การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 8 สนามที่ 6
 • 15 ต.ค. 58 - 18 ต.ค. 58

  การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 8 สนามที่ 5
 • 4 มี.ค. 59 - 6 มี.ค. 59

  การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
 • 9 มี.ค. 59 - 19 มี.ค. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์"
 • 11 ธ.ค. 58 - 21 ธ.ค. 58

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์
 • 17 เม.ย. 58 - 19 เม.ย. 58

  การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 (Mr.Thailand 2015)
 • 16 มี.ค. 58 - 27 มี.ค. 58

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์
 • 19 พ.ย. 57 - 30 พ.ย. 57

  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
 • 7 ม.ค. 58 - 17 ม.ค. 58

  การแข่งขัน ปันจักสีลัต ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16
 • 15 ม.ค. 58 - 24 ม.ค. 58

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
 • 1 ธ.ค. 57 - 1 ธ.ค. 57

  การแข่งขันไตรกีฬาชาเล็นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต 2557
 • 14 พ.ย. 57 - 23 พ.ย. 57

  การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557