SATC

การแข่งขันไตรกีฬาชาเล็นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต 2557

1 ธ.ค. 57 - 1 ธ.ค. 57

เพื่อรวมสานต่อการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับ สหพันธ์ไตรกีฬาชาเลนจ์ จัดการแข่งขัน ไตรกีฬา ชาเล็นจ์ ครั้งที่ 2 ระยะทางทั้งสิ้น 113 กิโลเมตร ทั้งนี้จะมีการจัดสัปดาห์ไตรกีฬา ชาเล้นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 ณ ลากูน่า โกรฟ, ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อต้อนรับนักไตรกีฬา ผู้ติดตามและผู้เข้าชมจากนานา ประเทศมากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

• การแข่งขันประเภทบุคคล
วันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2557
ระยะทางแข่งขัน ว่ายน้ำ 1.9 กม. ปั่นจักรยาน 90 กม. วิ่ง 21 กม.
อัตราค่าสมัคร 3,000 บาท*

*หมายเหตุ
• ไม่รวมค่าดำเนินการ 5% และค่าบริการบัตรเครดิต 3.5%
• รวมบัตรงานเลี้ยงพาสต้า จำนวน 1 ใบ ในเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมละติจูด ลากูน่า เวลา 18.30 น.
• ยกเลิกการลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 จะได้รับค่าลงทะเบียนคืนจำนวน 500 บาท
• ไม่มีการคืนค่าลงทะเบียน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนที่นี่

*หมายเหตุ: การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับไตรกีฬาจะรับสมัครจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (23:59, เวลากรุงเทพฯ)

• การแข่งขันประเภททีม

วันที่แข่งขัน: อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
เวลาแข่งขัน: 06.30-06.46
ระยะทางการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬา: ว่ายน้ำ 1,900 เมตร ปั่นจักรยาน 90.1 กม. วิ่ง 21 กม.

พร้อมจับมือกันแข่ง?
การแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ขอเชิญนักกีฬาร่วมจับมือกับเพื่อนนักกีฬา เพื่อแสดงศักยภาพของนักกีฬาแต่ละประเภทในแต่ละ ระยะทาง ซึ่งประกอบด้วย ว่ายน้ำ 1,900 เมตร ปั่นจักรยาน 90 กม. วิ่ง 90.1 กม. นักว่ายน้ำ นักปั่นจักรยาน และนักวิ่ง อายุ 18 ปีขึ้นไป ฝึกซ้อมอย่างมีวินัย และเตรียมพร้อมสุขภาพร่างกายลงสนาม ทีมผสมชาย/หญิงสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้

กติกาการแข่งขันประเภททีมชาเล้งจ์ คอปอร์เรท

 1. ปฎิบัติตามกฎกติกาสำหรับประเภทบุคคล ยกเว้นกรณีกติกานั้นขัดกับการแข่งขันประเภททีม
 2. นักกีฬาประเภททีมในกีฬาใด หากแทรกแซง หรือ ขัดขวาการแข่งขันของนักกีฬาประเภทบุคคล เพื่อทำให้เสีย ประโยชน์ หรือ โอกาส จะถูกปรับโทษออก นอกจากนี้รวมถึงปั่นจักรยานในพื้นที่ระยะ 20 เมตรของนักกีฬา ประเภทอาชีพจะถูกปรับโทษออก
 3. หนึ่งทีมจะได้รับไมโครชิพจับเวลา 1 ตัว ในวันลงทะเบียนพร้อมหมายเลข เพื่อส่งต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. นักว่ายน้ำส่งต่อให้นักปั่นจักรยานในพื้นที่จอดจักรยานของทีมตนเท่านั้น
  2. นักปั่นจักรยานส่งต่อให้นักวิ่งในพื้นที่จอดจักรยานของทีมตนเช่นกัน
  3. นักกีฬาทุกประเภทกีฬาต้องใสไมโครชิพบริเวณข้อเท้าเท่านั้น
 4. หากไม่ส่งมอบไมโครชิพในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น หรือ ไม่สวมชิพบริเวณข้อเท้าขณะเข้าเส้นชัย คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่แสดง ผลเวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทีมนั้นๆ
 5. สมาชิกในทีมทั้ง 3 คน จะต้องเขียน/ติดเบอร์ในจุดเปลี่ยนการแข่งขันภายในเวลา 06.45 น.

กติกาเส้นทางว่ายน้ำ

 1. นักว่ายน้ำปล่อยตัวเวลาประมาณ 07.10 น.
 2. นักว่ายน้ำต้องสวมหมวกว่ายน้ำของการแข่งขันเท่านั้น ถอดได้เมื่อส่งไมโครชิพให้นักปั่นจักรยานในพื้นที่ส่งมอบแล้ว

กติกาเส้นทางจักรยาน

 1. ต้องจอดจักรยานในพื้นที่จัดไว้ภายในเวลา 07.15 น. ไม่อนุญาตให้นำจักรยานออกจากพื้นที่จนกระทั่งได้รับมอบไมโครชิพจาก นักว่ายน้ำ ฝ่าฝืนถูกปรับออก หรือ ไม่อนุญาตออกแข่งขันจักรยาน
 2. หลังรับไมโครชิพจากนักว่ายน้ำแล้ว ให้ลากจักรยานผ่านจุดเชคพอยท์เวลา บริเวณประตูทางออก ก่อนขึ้นจักรยานในพื้นที่กำหนด ฝ่าฝืนถูกปรับโทษเวลา
 3. หลังส่งต่อไมโครชิพให้นักวิ่งในพื้นที่จอดจักรยานของทีมแล้ว ให้จอดจักรยานในพื้นที่ดังกล่าวจนถึงเวลาเปิดพื้นที่จักรยานเพื่อนำ ออก ฝ่าฝืน หรือ ขึ้น จักรยานอีกครั้งหลังผ่านจุดเชคพอยท์เวลา เพื่อขี่เข้าจุดจอดจักรยานของทีมจะถูกปรับออกทันที

กติกาเส้นทางวิ่ง

 1. ไม่อนุญาตให้นักว่ายน้ำหรือนักปั่นจักรยานของทีมรอรับนักวิ่งในพื้นที่หลังเส้นชัย ให้รอรับหลังบริเวณดังกล่าวเพื่อความเรียบร้อย ในการจัดการพื้นที่
 2. นักวิ่งต้องคืนไมโครชิพหลังเส้นชัย เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน มิฉะนั้นจะไม่รับผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

กิจกรรมทั้งหมด

 • 25 มิ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
 • 9 ธ.ค. 59 - 19 ธ.ค. 59

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5
 • 12 ต.ค. 59 - 21 ต.ค. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5
 • 20 ก.พ. 60 - 24 ก.พ. 60

  การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
 • 5 ก.พ. 60 - 15 ก.พ. 60

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
 • 5 ต.ค. 59 - 15 ต.ค. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1
 • 11 พ.ย. 59 - 20 พ.ย. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2
 • 13 พ.ย. 59 - 23 พ.ย. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
 • 20 ก.ค. 60 - 24 ก.ค. 60

  การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35
 • 20 มิ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์"
 • 16 มี.ค. 60 - 26 มี.ค. 60

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร : ระนองเกมส์”
 • 9 ม.ค. 59 - 18 ม.ค. 59

  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
 • 6 ธ.ค. 58 - 6 ธ.ค. 58

  การแข่งขันจักรยาน " กกท. ใจเกินร้อย " ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก
 • 11 ธ.ค. 58 - 13 ต.ค. 58

  กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad
 • 20 พ.ย. 58 - 29 พ.ย. 58

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4
 • 26 ต.ค. 58 - 5 พ.ย. 58

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5
 • 13 พ.ย. 58 - 23 พ.ย. 58

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3
 • 22 ต.ค. 58 - 25 ต.ค. 58

  การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 8 สนามที่ 6
 • 15 ต.ค. 58 - 18 ต.ค. 58

  การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 8 สนามที่ 5
 • 4 มี.ค. 59 - 6 มี.ค. 59

  การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
 • 9 มี.ค. 59 - 19 มี.ค. 59

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์"
 • 5 มิ.ย. 58 - 16 มิ.ย. 58

  กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยมีสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ
 • 11 ธ.ค. 58 - 21 ธ.ค. 58

  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์
 • 17 เม.ย. 58 - 19 เม.ย. 58

  การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ประเทศไทย 2558 (Mr.Thailand 2015)
 • 16 มี.ค. 58 - 27 มี.ค. 58

  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์
 • 19 พ.ย. 57 - 30 พ.ย. 57

  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
 • 7 ม.ค. 58 - 17 ม.ค. 58

  การแข่งขัน ปันจักสีลัต ชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16
 • 15 ม.ค. 58 - 24 ม.ค. 58

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
 • 14 พ.ย. 57 - 23 พ.ย. 57

  การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557