SATC

สุภัค-สุธิยา” คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย-หญิง “วันกีฬาแห่งชาติ 2558

“สุภัค-สุธิยา” คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย-หญิง “วันกีฬาแห่งชาติ 2558”

       พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

       ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ โดย กกท. ได้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นประจำทุกปี นั้น

       พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางการกีฬาของไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ปี 2510 ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ซึ่งถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย การที่นักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของชาติ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ฝึกซ้อม ทุ่มเทพลังทั้งหมดในการแข่งขันจนชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ถือเป็นการเสียสละ เพื่อประเทศชาติตามรอยพระยุคลบาท คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ และนักกีฬาอื่นๆ ก็มีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จในการแข่งขัน ทุกๆ ท่านนับว่าเป็นบุคคล ที่ได้เสียสละ อดทนต่อความยากลำบากในการฝึกซ้อม ต้องอดทนกับความกดดันต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ชัยชนะนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแข่งขันกีฬาต้องมีแพ้ มีชนะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่พวกเราได้ประสบความสำเร็จก็ขอให้รักษาไว้ สิ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ขอให้เป็นบทเรียน เพื่อการพัฒนา ในอนาคตต่อไป แต่หัวใจหลักของการแข่งขันกีฬา คือ นักกีฬา ต้องมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย สำหรับการประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ในปีนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ซึ่งได้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ ด้านการกีฬาในแก่ประเทศชาติด้วยกันทั้งสิ้น

       และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ควรได้รับการยกย่องเชิดชู จึงได้จัดงานมอบรางวัลแก่นักกีฬาและบุคลากรดีเด่นทางการกีฬา จำนวน 10 ประเภท ดังนี้

       รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายสุภัค เสร็จธุระ (เจ็ตสกี), รองดีเด่น ได้แก่ เรืออากาศตรี วุฒิชัย มาสุข (มวยสากล) และสิบตำรวจตรี ชนาธิป สรงกระสินธ์ (ฟุตบอล), รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร (ยิงเป้าบิน) รองดีเด่น ได้แก่นางสาวรัชนก อินทนนท์ (แบดมินตัน), นางสาวธันยพร พฤกษากร (ยิงปืน)

       รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายสินธุ์เพชร กรวยทอง (ยกน้ำหนัก) รองดีเด่น ได้แก่ เด็กชายฉันทัช ฉันทะสันติธรรม (เจ็ตสกี), นายบุญญฤทธิ์ เกียรติกุล (สนุกเกอร์),รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวนวพร แดงศรี (ยกน้ำหนัก), นางสาวบุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (แบดมินตัน)
       รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายอำนาจ รื่นเริง หรือเพชร ป.บูรพา (มวยอาชีพ) รองดีเด่น ได้แก่ นายเทพไชยา อุ่นหนู (สนุกเกอร์),รางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายวสันต์ อิสลาม (เสกสรร อ.ขวัญเมือง) รองดีเด่น ได้แก่ นายรณชัย แสวงทรัพย์ (รณชัย สันติอุบล),

        รางวัลนักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นายเรวัตร์ ต๋านะ (วีลแชร์เรสซิ่ง) รองดีเด่น ได้แก่ นายพัทธยา เทศทอง (บอคเซีย) , รางวัลนักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวอำนวย เวชวิฐาน (แบดมินตัน) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ) ,รางวัลนักกีฬาพิการดาวรุ่งดีเด่น ได้แก่ นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว (ว่ายน้ำ)

       รางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่น (SPORT) ได้แก่ ฟุตบอลทีมชาย (ทีมชาติชุดใหญ่) , รางวัลประเภทกีฬาทีมดีเด่น (EVENT) ได้แก่ กีฬายิงปืน ประเภทปืนยาวท่านอนทีมหญิง

       รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ ร้อยตำรวจโท เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ฟุตบอล),รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ Mr.Daniele Ferri (โปโลน้ำ), รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายกิตติพงศ์ พรชาติยิ่งชีพ (วอลเลย์บอล), รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ นายไกรวัล ศุภประเสริฐ (เทเบิลเทนนิส) จ.ระนอง, รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ นายสุเมธ มุกดาพิทักษ์ (แบดมินตัน)

       รางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, รางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี รางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายเนวิน ชิดชอบ (ฟุตบอล) และนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (กีฬาคนพิการ), รางวัลนักวิชาการดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตย์, รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (มวยสากล), รางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัลยา สุดใด (เทควันโด) และรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่น ได้แก่ นายนิพนธ์ ฮะกีมี และนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส
       ทั้งนี้ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย 2.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิง 5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น 7.นักกีฬาคนพิการดีเด่นชาย และ 8.นักกีฬาคนพิการดีเด่นหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , เสื้อเบลเซอร์ , เข็มเกียรติคุณ (เข็มทอง)และประกาศนียบัตร ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล , เข็มเกียรติคุณ (เข็มเงิน) และประกาศนียบัตร

       ส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น,นักวิชาการดีเด่น ,ผู้จัดการทีมดีเด่นและผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้ง ชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น , ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น,สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น และสมาคมกีฬาจังแห่งหวัดดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร.

 

กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 28 ธันวาคม 2558

ข่าวทั้งหมด

 • กกท.เตรียมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธ.ค. นี้
 • พิธีเปิดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 54
 • ผู้ว่าการกกท. เยี่ยมชมสนามกีฬาที่จังหวัดกระบี่
 • ผู้ว่าการกกท. มอบนโยบายสมาคมกีฬาจังหวัดพร้อมเป็นประธานเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค
 • การประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2561
 • นักชกสาวไทย ออกหมัดใส่คู่ชกชาวเม็กซิโก เพื่อทำแต้ม
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย แลกหมัดใส่คู่ชกสหราชอาณาจักรเพื่อทำแต้ม
 • มอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย แลกหมัดใส่คู่ชกชาวอาเซอร์ไบจาน เพื่อทำแต้ม
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย ยิงหมัดตรงใส่คู่แข่งชาวบราซิล เพื่อทำแต้ม
 • กกท.ระดมความคิด องค์ความรู้ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐในส่งเสริมพัฒนากีฬาชาติ
 • เจียงฮายเกมส์” ประกาศพิธีเปิด-ปิด ยิ่งใหญ่ ใช้นักแสดงกว่า 2,500 คน
 • นักตบลูกยางชายหาดสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งไว้ไม่ไหว
 • โรบินฮู้ดหนุ่มไทย ทำสมาธิเล็งเป้าเพื่อยิงทำคะแนน
 • นักตบลูกยางชายหาดสาวไทย ออกแรงพุ่งรับลูกตบจากคู่แข่งเวเนซุเอลา
 • นักว่ายน้ำสาวไทย พยายามเร่งจังหวะ ก่อนเจ้าตัวจะว่ายแตะขอบสระ
 • สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักวีลแชร์ฟันดาบสาวไทย โชว์ฟอร์มเยี่ยม ทำผลงานได้ 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง
 • ทีมวีลแชร์ฟันดาบไทย ร่วมถ่ายรูปหลังสร้างผลงาน คว้ามาได้ 1 ทอง 5 เงิน 3 ทองแดง
 • ทีมนักวีลแชร์บาสเกตบอลหนุ่มไทย พยายามหาจังหวะทำคะแนน
 • รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้ว่าการ กกท. เดินทางเข้าพบประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
 • นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มไทย คว้าเหรียญทอง-เงิน-ทองแดง
 • นักกรีฑาหนุ่มไทย เร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง
 • นักหวดลูกขนไก่หนุ่มไทย พยายามตีโต้ใส่คู่แข่ง....
 • ทีมนักวีลแชร์บาสเกตบอลหนุ่มไทย พยายามชู้ตทำคะแนน
 • กหวดลูกขนไก่หนุ่มไทย พยายามกระโดดรับลูกหยอดของคู่แข่ง
 • นักบอคเซียหนุ่มไทย เอาชนะเพื่อนร่วมทีมชาติ...
 • นักบอคเซียหนุ่มไทย โยนลูกทำแต้มเอาชนะคู่แข่ง
 • เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 • ให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยและคณะเจ้าหน้าที่
 • นักตบลูกเด้งสาวไทย ออกอาการดีใจสุดขีด หลังเอาชนะคู่แข่งเจ้าภาพ
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย ตบลูกไม่ยั้งใส่คู่แข่ง
 • นักโบว์ลิ่งหนุ่มไทย บรรจงโยนลูกโบว์ลิ่งเพื่อทำคะแนน
 • นักวิ่งสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยม
 • นักตบลูกยางหนุ่มไทย โดดขึ้นตบลูกอัดบล็อกของผู้เล่นสาธารณรัฐเช็ก เพื่อทำแต้ม
 • นักวิ่งหนุ่มไทยพร้อมไกด์รันเนอร์คู่ใจ ทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2
 • นักวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มไทย เร่งสปีดทะยานเข้าเส้ยชัยเป็นอันดับที่ 1
 • นักแม่นปืนหนุ่มไทย คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทย
 • สองนักตบลูกขนไก่ไทย หวดพลิกแซงเอาชนะคู่แข่งจากจีนไป 2-1 เซต
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย พยายามสุดฝีมือ
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย พยายามหวดลูกใส่ .....
 • จอมพลังหนุ่มไทยคว้าเหรีญเงิน
 • นักวีลแชร์เรซซิ่งสาวไทย พยายามเร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง
 • นักตบลูกขนไก่สาวไทย โดดตบลูกเต็มเหนี่ยวใส่คู่แข่งชาวไนจีเรีย
 • นักปั่นหนุ่มไทย ออกแรงเร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง.....
 • นักตบลูกยางสาวไทย ออกแรงพุ่งรับลูกหยดจากคู่แข่งอุรุกวัย
 • นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบสาวไทยคว้าเหรียญเงิน....
 • โมโตจีพี รายการ "พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018"
 • คว้าทองแดง...ทีมนักแบดมินตันชายทีมชาติไทย
 • นักกีฬาโกลบอลหญิงทีมชาติไทย ออกแรงเขวี้ยงเพื่อทำประตู
 • นักกีฬาวีลแชร์แบดมินตันไทย ผ่านเข้ารอบ!
 • ศูนย์ไทยเฮ้าส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์2018 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
 • วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบปีที่16
 • นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มอบนโยบาย แก่คณะผู้บริหาร ,พนักงานและผู้ช่วยปฎิบัติงาน กกท.
 • ว่าการ กกท. นำคณะผู้บริหาร ,พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงาน ลงทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
 • ประชุมคณะผู้บริหาร กกท. ครั้งที่18/2561
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ลานกีฬาพัฒน์ ๒
 • ผู้ว่าการ กกท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กระแสดีต่อเนื่อง"สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม" ที่รัสเซีย
 • Sports Tourism" ตีตลาดรัสเซีย คนแห่ดูมวยไทยหญิง
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 8/2559
 • การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 2/2559
 • กองทุนฯ เตรียมเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • เปิดศูนย์ฝึกกีฬาเพาะกาย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2559
 • สรุปผลงานทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย ในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2559
 • ผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • เหรียญเงิน วีลแชร์ 4x400 T53-T54
 • อนุรักษ์ ลาววงษ์ และยุทธจักร กลิ่นบานชื่น ซึ่งทั้งคู่เอาชนะ ทีมบราซิล 0-2 คว้าเหรียญทองแดง
 • วัชรพล วงษา เอาชนะ วรวุฒิ แสงอำภา ไป 5-4 คว้าเหรียญทองที่ 6 ให้ทัพพาราลิมปิกของไทยได้สำเร็จ
 • พรโชค ลาภเย็น นักกีฬาบอคเซียไทย สามารถคว้า 1 เหรียญทองแดง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559