SATC

สุภัค-สุธิยา” คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย-หญิง “วันกีฬาแห่งชาติ 2558

“สุภัค-สุธิยา” คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย-หญิง “วันกีฬาแห่งชาติ 2558”

       พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

       ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ โดย กกท. ได้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นประจำทุกปี นั้น

       พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางการกีฬาของไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ปี 2510 ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ซึ่งถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย การที่นักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของชาติ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ฝึกซ้อม ทุ่มเทพลังทั้งหมดในการแข่งขันจนชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ถือเป็นการเสียสละ เพื่อประเทศชาติตามรอยพระยุคลบาท คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ และนักกีฬาอื่นๆ ก็มีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จในการแข่งขัน ทุกๆ ท่านนับว่าเป็นบุคคล ที่ได้เสียสละ อดทนต่อความยากลำบากในการฝึกซ้อม ต้องอดทนกับความกดดันต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ชัยชนะนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแข่งขันกีฬาต้องมีแพ้ มีชนะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่พวกเราได้ประสบความสำเร็จก็ขอให้รักษาไว้ สิ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ขอให้เป็นบทเรียน เพื่อการพัฒนา ในอนาคตต่อไป แต่หัวใจหลักของการแข่งขันกีฬา คือ นักกีฬา ต้องมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย สำหรับการประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ในปีนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ซึ่งได้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ ด้านการกีฬาในแก่ประเทศชาติด้วยกันทั้งสิ้น

       และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ควรได้รับการยกย่องเชิดชู จึงได้จัดงานมอบรางวัลแก่นักกีฬาและบุคลากรดีเด่นทางการกีฬา จำนวน 10 ประเภท ดังนี้

       รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายสุภัค เสร็จธุระ (เจ็ตสกี), รองดีเด่น ได้แก่ เรืออากาศตรี วุฒิชัย มาสุข (มวยสากล) และสิบตำรวจตรี ชนาธิป สรงกระสินธ์ (ฟุตบอล), รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร (ยิงเป้าบิน) รองดีเด่น ได้แก่นางสาวรัชนก อินทนนท์ (แบดมินตัน), นางสาวธันยพร พฤกษากร (ยิงปืน)

       รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายสินธุ์เพชร กรวยทอง (ยกน้ำหนัก) รองดีเด่น ได้แก่ เด็กชายฉันทัช ฉันทะสันติธรรม (เจ็ตสกี), นายบุญญฤทธิ์ เกียรติกุล (สนุกเกอร์),รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวนวพร แดงศรี (ยกน้ำหนัก), นางสาวบุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (แบดมินตัน)
       รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายอำนาจ รื่นเริง หรือเพชร ป.บูรพา (มวยอาชีพ) รองดีเด่น ได้แก่ นายเทพไชยา อุ่นหนู (สนุกเกอร์),รางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายวสันต์ อิสลาม (เสกสรร อ.ขวัญเมือง) รองดีเด่น ได้แก่ นายรณชัย แสวงทรัพย์ (รณชัย สันติอุบล),

        รางวัลนักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นายเรวัตร์ ต๋านะ (วีลแชร์เรสซิ่ง) รองดีเด่น ได้แก่ นายพัทธยา เทศทอง (บอคเซีย) , รางวัลนักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวอำนวย เวชวิฐาน (แบดมินตัน) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ) ,รางวัลนักกีฬาพิการดาวรุ่งดีเด่น ได้แก่ นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว (ว่ายน้ำ)

       รางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่น (SPORT) ได้แก่ ฟุตบอลทีมชาย (ทีมชาติชุดใหญ่) , รางวัลประเภทกีฬาทีมดีเด่น (EVENT) ได้แก่ กีฬายิงปืน ประเภทปืนยาวท่านอนทีมหญิง

       รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ ร้อยตำรวจโท เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ฟุตบอล),รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ Mr.Daniele Ferri (โปโลน้ำ), รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายกิตติพงศ์ พรชาติยิ่งชีพ (วอลเลย์บอล), รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ นายไกรวัล ศุภประเสริฐ (เทเบิลเทนนิส) จ.ระนอง, รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ นายสุเมธ มุกดาพิทักษ์ (แบดมินตัน)

       รางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, รางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี รางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายเนวิน ชิดชอบ (ฟุตบอล) และนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (กีฬาคนพิการ), รางวัลนักวิชาการดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตย์, รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (มวยสากล), รางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัลยา สุดใด (เทควันโด) และรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่น ได้แก่ นายนิพนธ์ ฮะกีมี และนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส
       ทั้งนี้ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย 2.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิง 5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น 7.นักกีฬาคนพิการดีเด่นชาย และ 8.นักกีฬาคนพิการดีเด่นหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , เสื้อเบลเซอร์ , เข็มเกียรติคุณ (เข็มทอง)และประกาศนียบัตร ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล , เข็มเกียรติคุณ (เข็มเงิน) และประกาศนียบัตร

       ส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น,นักวิชาการดีเด่น ,ผู้จัดการทีมดีเด่นและผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้ง ชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น , ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น,สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น และสมาคมกีฬาจังแห่งหวัดดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร.

 

กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 28 ธันวาคม 2558

ข่าวทั้งหมด

 • พิธีเปิดการแข่งขัน SportsHero แห่งชาติ ครั้งที่1 ประจำปี2560
 • นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่ากกท.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั
 • มอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงแชมป์โลก 2017 รุ่น 50 กก. ชาย
 • รมต. กอบกาญจน์ และ รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา มาเลเซียร่วมวิ่ง “Rising Together – Baton Run” ประชาสัมพ
 • ต้อนรับนายวิศักดิ์ศิลป์ วังเอก (ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น)
 • การแข่งขันวิ่งผลัด “อยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง 2017” เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
 • คึกคัก Sports Tourism ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
 • “SINGHA 3x3 Basketball Thailand Championship 2017”
 • ***Sports Tourism ณ กรุงเบอร์ลิน***
 • เยี่ยมไทยเฮ้าส์
 • มรรค จันเหลือง นักสกีหนุ่มไทย ออกแรงเร่งสปีด!
 • คาเรน จันเหลือง นักสกีสาวไทย เร่งสปรินท์ไล่ตามคู่แข่ง!
 • เชียร์นักกีฬาไทย
 • " บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2017 พรีเซ็นเต็ดบาย เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ "
 • เยี่ยมศูนย์ไทยเฮ้าส์
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว2017 เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกม
 • *** เปิดใช้สนามฟุตบอล 1 กกท.และลู่วิ่งออกกำลังกาย อย่างเป็นทางการ ***
 • ***เมืองหางโจวหารือกับ กกท. เพื่อขอคำแนะนำการเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2022***
 • ผลการประชุมและสำรวจสนามกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
 • ***กกท.มอบรางวัลคนในวงการมวย ในวันมวยไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 5***
 • “ผู้ว่าการ กกท.” ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาชุดซัปโปโรเกมส์ 2017
 • กกท. จัดมอบรางวัลคนในวงการมวย 6 ก.พ.นี้
 • ผลการประชุมและสำรวจสนาม "ชุมพร-ระนองเกมส์" ณ จังหวัดชุมพร
 • กกท.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่ผู้นำกีฬา
 • เปิดงานกิจกรรมวันแห่งชาติประจำปี 2560
 • โครงการสานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก รุ่น 13 ปี 15 ปี 17 ปี และ 19 ปี
 • การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยสู่องค์กรสมรรถนะสูง ( HPO)
 • ประสบความสำเร็จจัดAir Race 1 เงินหมุนเวียน กว่า 500 ล้านบาท
 • ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในงาน“วันเด็กแห่งชาติ 2560”
 • การประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 • โครงการส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล
 • นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • การประชุมคณะเตรียมนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
 • การจัดงานประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติ
 • น้องเมย์ รัชนก – ปีโป้ สิโรจน์ นำทีมร่วมงาน“วันเด็กแห่งชาติ 2560”ที่ กกท.
 • มอบกระเช้าแก่ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์
 • ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์มติชน
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา
 • เข้ารับพรจากพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรีนำ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • เข้ารับพรจากพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
 • เปิดการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภูมิภาคเรื่อง "การเขียนแผนการฝึก"
 • กกท.จัดใหญ่มอบรางวัลเกียรติยศคนวงการมวย 6 ก.พ.นี้
 • มอบของที่ระลึกขอบคุณทีมงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 11/2559
 • สัมมนาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พิธีลงนามสัญญา (MOU) ไทย - จีน โครงการ "สุดสวยมวยไทยโลก 2017"
 • พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกีฬาในส่วนภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค
 • กกท.นำทีมพนักงาน กกท. ทั่วประเทศ ตอบแทนสังคมมอบอุปกรณ์กีฬาที่เพชรบุรี
 • ผลการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 12/2559
 • นายกรัฐมนตรีนำ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 4/2559
 • แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด สนับสนุน กรีฑาอนุบาลครั้งที่ 1
 • ถวายสักการะพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
 • กกท. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีสโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล กับ อาร์มี่ ยูไนเต็ด
 • การวิ่งมินิมาราธอน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี กกท.
 • พิธีมอบรางวัลงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น
 • กกท.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 52 และวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • ผู้ว่าการ กกท.เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายปริศักย์ รอดโพธิ์ทอง
 • นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • กกท. รับนโยบายรัฐบาลเปิดโอกาสให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติเข้าทำงานพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา
 • ปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่18/2559
 • แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “ บุรีรัมย์มาราธอน ” มาราธอนแห่งอารยธรรม
 • ฟุตบอลคนหูหนวกชิงแชมป์อาเซียน ครั้งที่ 1 "Asean Deaf Football Championship 2016"
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15/2559
 • กกท. เชื่อมสัญญาณถ่ายสดฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2016 ผ่านจอ LED
 • สำรวจความพร้อมของสนามกีฬาที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 • พิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
 • รัฐบาลเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ
 • การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559-2560
 • การแถลงข่าวการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ