SATC

สุภัค-สุธิยา” คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย-หญิง “วันกีฬาแห่งชาติ 2558

“สุภัค-สุธิยา” คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย-หญิง “วันกีฬาแห่งชาติ 2558”

       พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

       ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ โดย กกท. ได้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นประจำทุกปี นั้น

       พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางการกีฬาของไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ปี 2510 ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ซึ่งถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย การที่นักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของชาติ ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ฝึกซ้อม ทุ่มเทพลังทั้งหมดในการแข่งขันจนชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ถือเป็นการเสียสละ เพื่อประเทศชาติตามรอยพระยุคลบาท คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ และนักกีฬาอื่นๆ ก็มีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จในการแข่งขัน ทุกๆ ท่านนับว่าเป็นบุคคล ที่ได้เสียสละ อดทนต่อความยากลำบากในการฝึกซ้อม ต้องอดทนกับความกดดันต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ชัยชนะนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วงศ์ตระกูล และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแข่งขันกีฬาต้องมีแพ้ มีชนะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่พวกเราได้ประสบความสำเร็จก็ขอให้รักษาไว้ สิ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ขอให้เป็นบทเรียน เพื่อการพัฒนา ในอนาคตต่อไป แต่หัวใจหลักของการแข่งขันกีฬา คือ นักกีฬา ต้องมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย สำหรับการประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ในปีนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ซึ่งได้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ ด้านการกีฬาในแก่ประเทศชาติด้วยกันทั้งสิ้น

       และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ควรได้รับการยกย่องเชิดชู จึงได้จัดงานมอบรางวัลแก่นักกีฬาและบุคลากรดีเด่นทางการกีฬา จำนวน 10 ประเภท ดังนี้

       รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายสุภัค เสร็จธุระ (เจ็ตสกี), รองดีเด่น ได้แก่ เรืออากาศตรี วุฒิชัย มาสุข (มวยสากล) และสิบตำรวจตรี ชนาธิป สรงกระสินธ์ (ฟุตบอล), รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร (ยิงเป้าบิน) รองดีเด่น ได้แก่นางสาวรัชนก อินทนนท์ (แบดมินตัน), นางสาวธันยพร พฤกษากร (ยิงปืน)

       รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายสินธุ์เพชร กรวยทอง (ยกน้ำหนัก) รองดีเด่น ได้แก่ เด็กชายฉันทัช ฉันทะสันติธรรม (เจ็ตสกี), นายบุญญฤทธิ์ เกียรติกุล (สนุกเกอร์),รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวนวพร แดงศรี (ยกน้ำหนัก), นางสาวบุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ (แบดมินตัน)
       รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายอำนาจ รื่นเริง หรือเพชร ป.บูรพา (มวยอาชีพ) รองดีเด่น ได้แก่ นายเทพไชยา อุ่นหนู (สนุกเกอร์),รางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายวสันต์ อิสลาม (เสกสรร อ.ขวัญเมือง) รองดีเด่น ได้แก่ นายรณชัย แสวงทรัพย์ (รณชัย สันติอุบล),

        รางวัลนักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นายเรวัตร์ ต๋านะ (วีลแชร์เรสซิ่ง) รองดีเด่น ได้แก่ นายพัทธยา เทศทอง (บอคเซีย) , รางวัลนักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวอำนวย เวชวิฐาน (แบดมินตัน) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ) ,รางวัลนักกีฬาพิการดาวรุ่งดีเด่น ได้แก่ นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว (ว่ายน้ำ)

       รางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่น (SPORT) ได้แก่ ฟุตบอลทีมชาย (ทีมชาติชุดใหญ่) , รางวัลประเภทกีฬาทีมดีเด่น (EVENT) ได้แก่ กีฬายิงปืน ประเภทปืนยาวท่านอนทีมหญิง

       รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ ร้อยตำรวจโท เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ฟุตบอล),รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ Mr.Daniele Ferri (โปโลน้ำ), รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายกิตติพงศ์ พรชาติยิ่งชีพ (วอลเลย์บอล), รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ นายไกรวัล ศุภประเสริฐ (เทเบิลเทนนิส) จ.ระนอง, รางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ นายสุเมธ มุกดาพิทักษ์ (แบดมินตัน)

       รางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, รางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี รางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายเนวิน ชิดชอบ (ฟุตบอล) และนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (กีฬาคนพิการ), รางวัลนักวิชาการดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตย์, รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (มวยสากล), รางวัลผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัลยา สุดใด (เทควันโด) และรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่น ได้แก่ นายนิพนธ์ ฮะกีมี และนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส
       ทั้งนี้ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย 2.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิง 5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น 7.นักกีฬาคนพิการดีเด่นชาย และ 8.นักกีฬาคนพิการดีเด่นหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , เสื้อเบลเซอร์ , เข็มเกียรติคุณ (เข็มทอง)และประกาศนียบัตร ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล , เข็มเกียรติคุณ (เข็มเงิน) และประกาศนียบัตร

       ส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น,นักวิชาการดีเด่น ,ผู้จัดการทีมดีเด่นและผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้ง ชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น , ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น,สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น และสมาคมกีฬาจังแห่งหวัดดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร.

 

กองประชาสัมพันธ์ กกท. / 28 ธันวาคม 2558

ข่าวทั้งหมด

 • ประชุมหารือและให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะทำงานจากจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • “ผู้ว่าการ กกท.” มอบกระเช้าให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย 3 เกมส์แข่งขันรายการนานาชาติ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี
 • กกท. และ ดอร์น่า สปอร์ต ลงนามสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโมโตจีพี รายการ ไทยแลนด์ กรังปรีซ์ 2561-25
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงิน!
 • ลมกรดหนุ่มไทย ออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำ
 • ชนะน็อค...วุฒิชัย มาสุข!
 • ขึ้นฟาด...ทีมเซปักตะกร้อสาวไทย!!!
 • ประเดิมชัย...ทีมนักเตะช้างศึกไทย
 • ทองแรก.....ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่29 "กัวลาลัมเปอร์2017" ที่ประเทศมาเลเซีย
 • ***ผลการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 8/2560***
 • นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกี
 • สุดต้าน...ทีมนักโปโลน้ำหนุ่มไทย พยายามยิงบอลเพื่อทำประตู!!!
 • คณะนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่29 "กัวลาลัมเปอร์2
 • กระแสดีต่อเนื่อง"สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม" ที่รัสเซีย
 • Sports Tourism" ตีตลาดรัสเซีย คนแห่ดูมวยไทยหญิง
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 8/2559
 • การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 2/2559
 • กองทุนฯ เตรียมเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • เปิดศูนย์ฝึกกีฬาเพาะกาย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2559
 • สรุปผลงานทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย ในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2559
 • ผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • เหรียญเงิน วีลแชร์ 4x400 T53-T54
 • อนุรักษ์ ลาววงษ์ และยุทธจักร กลิ่นบานชื่น ซึ่งทั้งคู่เอาชนะ ทีมบราซิล 0-2 คว้าเหรียญทองแดง
 • วัชรพล วงษา เอาชนะ วรวุฒิ แสงอำภา ไป 5-4 คว้าเหรียญทองที่ 6 ให้ทัพพาราลิมปิกของไทยได้สำเร็จ
 • พรโชค ลาภเย็น นักกีฬาบอคเซียไทย สามารถคว้า 1 เหรียญทองแดง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559
 • แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ ครั้งที่ 1 GOVERNMENT GAMES 2016
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • อบรมการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เหรียญทองที่ 5 / พงศกร แปยอ คว้า 1 เหรียญทองได้จากวีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตรชาย T53
 • สายชล คนเจน คว้าเพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน จาก วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตรชาย T54
 • พิชญา คูรัตนศิริ คว้า 1 เหรียญทองแดง จากวีลแชร์เรซซิ่ง 1,500 เมตรชาย T52
 • พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย 2016
 • ว่ายน้ำ (กบ 50 เมตร SB2) รอบชิงชนะเลิศ พาราลิมปิกเกมส์ 2016 ที่ประเทศบราซิล
 • ผลการแข่งขันบอคเซีย ประเภทบุคคลรอบคัดเลือก BC2 ในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • "การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปใช้ในนักกีฬาระดับภูมิภาค"
 • การประชุมคณะทำงานเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ ครั้งที่ 1 (2559)
 • พิธีเปิดการอบรมการบริหารด้านการจัดการกีฬา สู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาอาเซียน
 • ประวัติ วะโฮรัมย์ สามารถคว้าอีก 1 เหรียญทอง
 • เหรียญเงิน จากยิงธนู บุคคลชายโอเพ่น คันธนูโค้งกลับ ระยะยิง 70 เมตร
 • สายสุนีย์ จ๊ะนะ คว้าเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาคนพิการไทยในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “เข้าใจพลังงาน อนุรักษ์ได้ ง่ายนิดเดียว”
 • ทีมบอคเซียไทยคว้า 1 เหรียญทองได้สำเร็จ จากบอคเซีย บีซี 12 ประเภททีม
 • เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ชุดพาราลิมปิกเกมส์ฯ
 • บอคเซีย Mixed Pairs BC4 คว้า 1 เหรียญทองแดง
 • ประวัติ คว้าเหรียญทองให้ทัพพาราไทยสำเร็จ
 • ขอแสดงความยินดีกับ 3 ฮีโร่ของไทย ที่ช่วยกันคว้าเหรียญมาได้จากกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • รุ่งโรจน์ ไทยนิยม เอาชนะ Park Hong-Kyu นักกีฬาจากเกาหลีใต้ 3-0
 • เข้าเยี่ยมชม Thai House ประจำการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พงศกร" คว้าเพิ่มอีก 1 ทอง วีลแชร์เรซซิ่ง 400 ม. ชาย T53
 • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เข้าชมการแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่ง (กรีฑา)
 • พล.ร.อ. ชัยณรงค์ นายกส.เรือพาย ได้นั่งบอร์ด กกท.
 • พงศกร แปยอ คว้าเหรียญเงินประเดิมพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • 10 ก.ย.นี้ ลงคะแนนเลือกกรรมการการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า“แห่งประเทศไทย
 • เอกอัคราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางมาให้กำลังใจและชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
 • การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ ครั้งที่ 1/2559
 • การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี
 • งานมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา Sports Industry Award Asia 2016
 • พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรกีฬายานยนต์” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • นักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ใช้บริการที่ครัวไทยเฮ้าส์ และใช้บริการนวดผ่อนคลายกล้า
 • ทำเต็มที่...ทีมช้างศึกไทย ช่วยกันเล่นอย่างสุดความสามารถ ก่อนจะพ่ายญี่ปุ่นไป 0-2 ประตู
 • กกท. และ CP ให้การสนับสนุนอาหารแก่คณะนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
 • กกท. เปิดให้บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • ภาพความคืบหน้าการเปิดให้บริการ Thai House ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • การเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ " อุบล 2025 "
 • การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ทัพนักกีฬาคนพิการไทย ชุดสู้ศึกพาราลิมปิกเกมส์ 2016 เข้าใช้บริการไทยเฮ้าส์
 • สกล”เผย T – Sports Channel ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 “ดานังเกมส์