SATC

การประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬากีฬาคนพิการไทย เพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี 2559

      ผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาพิการไทยเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2559 

       นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาพิการไทยเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

       ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ เมืองริโอ เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน 34 คน จาก 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1. กรีฑา จำนวน 1 คนได้แก่ นายอังคาร ชะนะบุญ, 2. ว่ายน้ำ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสมชาย ดวงแก้ว, นายชาคร แก้วศรี, นายพนม ลักษณะพริ้ม และนางสาวอัญชญา เกตุแก้ว, 3. ยิงปืน จำนวน 5 คน ได้แก่ นายบดินทร์ ศรศรีวิชัย, นางสาวสมพร ม่วงศิริ, นายอติเดช อินทนนท์, นางสาวชุติมา แสนหล้า และนายฉัตรชัย เสนาจันทร์, 4. วีลแชร์เทนนิส จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสาคร ขันธสิทธ์ และนายสุธี คลองรั้ว, 5. วีลแชร์ฟันดาบ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ, 6. ยิงธนู จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์, นายหาญฤชัย เนตศิริ และนายเมธาสิน ชัยสินฟ้า, 7. เทเบิลเทนนิส จำนวน 7 คน ได้แก่ นายอนุรักษ์ ลาววงษ์, นายวันชัย ชัยวุฒิ, นายรุ่งโรจน์ ไทยนิยม, นางสาวชิลชิตพยัค บุตรวรรณสิริณา, นางสาวดารารัตน์ อาสายุทธ, นางสาววิจิตรา ใจอ่อน และนายยุทธจักร กลิ่นบานชื่น, 8. บอคเซีย จำนวน 8 คน ได้แก่ นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์, นายวรวุฒิ แสงอำภา, นางสาวสุบิน ทิพย์มะณี, นายวัชรพล วงษา, นางสาวนวลจันทร์ พลศิลา, นายพรโชค ลาภเย็น, นายเฉลิมพล ตันบุตร และนายพัทธยา เทศทอง, 9. ยกน้ำหนัก จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ แคสนั่น และนางสาวอรวรรณ บุตรโพธิ์ และ 10 ยูโด จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเมธาวดี นันทลักษณ์

       จากนั้น ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย กกท. ได้ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ที่มีการเก็บตัวและฝึกซ้อมเพื่อการเข้าร่วมแข่งขันรายการคัดเลือกให้ได้สิทธิ และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ (กรณีที่ผ่านแล้ว) โดยที่ผ่านมาได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในนักกีฬา จำนวน 3 ครั้ง ก่อนเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งมีบางชนิดกีฬาที่ยังทดสอบไม่ครบ ให้รีบติดต่อฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. โดยด่วน ส่วนเรื่องการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬานั้น มีบางชนิดกีฬาที่ยังไม่ได้พานักกีฬามาตรวจ ให้รีบนัดหมายกับงานควบคุมสารต้องห้าม ที่ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยเร็ว สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง กกท. จะทำหนังสือแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ไปยังศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยจะนัดมาฉีดที่ กกท. ส่วนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้นักกีฬาทยอยมาฉีดได้ที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.

       นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “การเตรียมนักกีฬาพิการไทย ชุดพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 กกท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลนักกีฬาให้ดี ส่วนนักกีฬาก็ขอให้ทำผลงานให้เต็มที่ สู้ให้ถึงที่สุด จากนี้ กกท. จะไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ขอให้มั่นใจว่าเราจะดูแลกันให้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มแรกจนวันแข่งขันที่บราซิล ก็จะมีทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด ฯลฯ คอยดูแลให้คำปรึกษาที่ Thai House ก็จะมีอาหารเสริม อาหารสด ใหม่ปรุงโดยเชฟชาวไทยคอยบริการให้ที่นั่น รวมทั้งอาหารจากซีพี ด้วย เพราะ Thai House จะเป็นศูนย์รวมของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชาวไทยในบราซิล อยู่ที่นี่ก็เปรียบเสมือนอยู่ที่เมืองไทย อบอุ่นใจแน่นอน”

       “ที่เป็นห่วงที่สุดคือเรื่องการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลนักกีฬาให้ดี อย่าเสี่ยงเลย มันไม่คุ้ม เพราะทุกวันนี้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ใช้ไม่ได้แล้ว ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ นั้น ใครยังไม่ได้เบิกจ่ายให้รีบดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป”

  

กองประชาสัมพันธ์ กกท. 

21 มิถุนายน 2559

ข่าวทั้งหมด

 • พิธีเปิดการแข่งขัน SportsHero แห่งชาติ ครั้งที่1 ประจำปี2560
 • นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่ากกท.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั
 • มอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงแชมป์โลก 2017 รุ่น 50 กก. ชาย
 • รมต. กอบกาญจน์ และ รมว.กระทรวงเยาวชนและกีฬา มาเลเซียร่วมวิ่ง “Rising Together – Baton Run” ประชาสัมพ
 • ต้อนรับนายวิศักดิ์ศิลป์ วังเอก (ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น)
 • การแข่งขันวิ่งผลัด “อยุธยา คิซูน่า เอกิเด้ง 2017” เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
 • คึกคัก Sports Tourism ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
 • “SINGHA 3x3 Basketball Thailand Championship 2017”
 • ***Sports Tourism ณ กรุงเบอร์ลิน***
 • เยี่ยมไทยเฮ้าส์
 • มรรค จันเหลือง นักสกีหนุ่มไทย ออกแรงเร่งสปีด!
 • คาเรน จันเหลือง นักสกีสาวไทย เร่งสปรินท์ไล่ตามคู่แข่ง!
 • เชียร์นักกีฬาไทย
 • " บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2017 พรีเซ็นเต็ดบาย เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ "
 • เยี่ยมศูนย์ไทยเฮ้าส์
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ฤดูหนาว2017 เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกม
 • *** เปิดใช้สนามฟุตบอล 1 กกท.และลู่วิ่งออกกำลังกาย อย่างเป็นทางการ ***
 • ***เมืองหางโจวหารือกับ กกท. เพื่อขอคำแนะนำการเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ปี 2022***
 • ผลการประชุมและสำรวจสนามกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
 • ***กกท.มอบรางวัลคนในวงการมวย ในวันมวยไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 5***
 • “ผู้ว่าการ กกท.” ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาชุดซัปโปโรเกมส์ 2017
 • กกท. จัดมอบรางวัลคนในวงการมวย 6 ก.พ.นี้
 • ผลการประชุมและสำรวจสนาม "ชุมพร-ระนองเกมส์" ณ จังหวัดชุมพร
 • กกท.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่ผู้นำกีฬา
 • เปิดงานกิจกรรมวันแห่งชาติประจำปี 2560
 • โครงการสานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก รุ่น 13 ปี 15 ปี 17 ปี และ 19 ปี
 • การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยสู่องค์กรสมรรถนะสูง ( HPO)
 • ประสบความสำเร็จจัดAir Race 1 เงินหมุนเวียน กว่า 500 ล้านบาท
 • ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในงาน“วันเด็กแห่งชาติ 2560”
 • การประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 • โครงการส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล
 • นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • การประชุมคณะเตรียมนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
 • การจัดงานประกาศรางวัลเกียรติยศบุคคลในวงการกีฬามวยแห่งชาติ
 • น้องเมย์ รัชนก – ปีโป้ สิโรจน์ นำทีมร่วมงาน“วันเด็กแห่งชาติ 2560”ที่ กกท.
 • มอบกระเช้าแก่ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์
 • ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์มติชน
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา
 • เข้ารับพรจากพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
 • นายกรัฐมนตรีนำ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • เข้ารับพรจากพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
 • เปิดการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภูมิภาคเรื่อง "การเขียนแผนการฝึก"
 • กกท.จัดใหญ่มอบรางวัลเกียรติยศคนวงการมวย 6 ก.พ.นี้
 • มอบของที่ระลึกขอบคุณทีมงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • การประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 11/2559
 • สัมมนาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พิธีลงนามสัญญา (MOU) ไทย - จีน โครงการ "สุดสวยมวยไทยโลก 2017"
 • พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกีฬาในส่วนภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค
 • กกท.นำทีมพนักงาน กกท. ทั่วประเทศ ตอบแทนสังคมมอบอุปกรณ์กีฬาที่เพชรบุรี
 • ผลการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 12/2559
 • นายกรัฐมนตรีนำ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา ครั้งที่ 4/2559
 • แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด สนับสนุน กรีฑาอนุบาลครั้งที่ 1
 • ถวายสักการะพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
 • กกท. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีสโมสรชัยนาท ฮอร์นบิล กับ อาร์มี่ ยูไนเต็ด
 • การวิ่งมินิมาราธอน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี กกท.
 • พิธีมอบรางวัลงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น
 • กกท.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 52 และวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • ผู้ว่าการ กกท.เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายปริศักย์ รอดโพธิ์ทอง
 • นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • กกท. รับนโยบายรัฐบาลเปิดโอกาสให้นักกีฬาคนพิการทีมชาติเข้าทำงานพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา
 • ปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่18/2559
 • แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “ บุรีรัมย์มาราธอน ” มาราธอนแห่งอารยธรรม
 • ฟุตบอลคนหูหนวกชิงแชมป์อาเซียน ครั้งที่ 1 "Asean Deaf Football Championship 2016"
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15/2559
 • กกท. เชื่อมสัญญาณถ่ายสดฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2016 ผ่านจอ LED
 • สำรวจความพร้อมของสนามกีฬาที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 • พิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"
 • รัฐบาลเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ
 • การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559-2560
 • การแถลงข่าวการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ออกกำลังกาย
 • พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ