SATC

การประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬากีฬาคนพิการไทย เพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี 2559

      ผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาพิการไทยเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2559 

       นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาพิการไทยเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

       ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ เมืองริโอ เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน 34 คน จาก 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1. กรีฑา จำนวน 1 คนได้แก่ นายอังคาร ชะนะบุญ, 2. ว่ายน้ำ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสมชาย ดวงแก้ว, นายชาคร แก้วศรี, นายพนม ลักษณะพริ้ม และนางสาวอัญชญา เกตุแก้ว, 3. ยิงปืน จำนวน 5 คน ได้แก่ นายบดินทร์ ศรศรีวิชัย, นางสาวสมพร ม่วงศิริ, นายอติเดช อินทนนท์, นางสาวชุติมา แสนหล้า และนายฉัตรชัย เสนาจันทร์, 4. วีลแชร์เทนนิส จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสาคร ขันธสิทธ์ และนายสุธี คลองรั้ว, 5. วีลแชร์ฟันดาบ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ, 6. ยิงธนู จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์, นายหาญฤชัย เนตศิริ และนายเมธาสิน ชัยสินฟ้า, 7. เทเบิลเทนนิส จำนวน 7 คน ได้แก่ นายอนุรักษ์ ลาววงษ์, นายวันชัย ชัยวุฒิ, นายรุ่งโรจน์ ไทยนิยม, นางสาวชิลชิตพยัค บุตรวรรณสิริณา, นางสาวดารารัตน์ อาสายุทธ, นางสาววิจิตรา ใจอ่อน และนายยุทธจักร กลิ่นบานชื่น, 8. บอคเซีย จำนวน 8 คน ได้แก่ นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์, นายวรวุฒิ แสงอำภา, นางสาวสุบิน ทิพย์มะณี, นายวัชรพล วงษา, นางสาวนวลจันทร์ พลศิลา, นายพรโชค ลาภเย็น, นายเฉลิมพล ตันบุตร และนายพัทธยา เทศทอง, 9. ยกน้ำหนัก จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ แคสนั่น และนางสาวอรวรรณ บุตรโพธิ์ และ 10 ยูโด จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเมธาวดี นันทลักษณ์

       จากนั้น ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย กกท. ได้ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ที่มีการเก็บตัวและฝึกซ้อมเพื่อการเข้าร่วมแข่งขันรายการคัดเลือกให้ได้สิทธิ และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ (กรณีที่ผ่านแล้ว) โดยที่ผ่านมาได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในนักกีฬา จำนวน 3 ครั้ง ก่อนเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งมีบางชนิดกีฬาที่ยังทดสอบไม่ครบ ให้รีบติดต่อฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. โดยด่วน ส่วนเรื่องการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬานั้น มีบางชนิดกีฬาที่ยังไม่ได้พานักกีฬามาตรวจ ให้รีบนัดหมายกับงานควบคุมสารต้องห้าม ที่ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยเร็ว สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง กกท. จะทำหนังสือแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ไปยังศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยจะนัดมาฉีดที่ กกท. ส่วนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้นักกีฬาทยอยมาฉีดได้ที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.

       นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “การเตรียมนักกีฬาพิการไทย ชุดพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 กกท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลนักกีฬาให้ดี ส่วนนักกีฬาก็ขอให้ทำผลงานให้เต็มที่ สู้ให้ถึงที่สุด จากนี้ กกท. จะไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ขอให้มั่นใจว่าเราจะดูแลกันให้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มแรกจนวันแข่งขันที่บราซิล ก็จะมีทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด ฯลฯ คอยดูแลให้คำปรึกษาที่ Thai House ก็จะมีอาหารเสริม อาหารสด ใหม่ปรุงโดยเชฟชาวไทยคอยบริการให้ที่นั่น รวมทั้งอาหารจากซีพี ด้วย เพราะ Thai House จะเป็นศูนย์รวมของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชาวไทยในบราซิล อยู่ที่นี่ก็เปรียบเสมือนอยู่ที่เมืองไทย อบอุ่นใจแน่นอน”

       “ที่เป็นห่วงที่สุดคือเรื่องการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลนักกีฬาให้ดี อย่าเสี่ยงเลย มันไม่คุ้ม เพราะทุกวันนี้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ใช้ไม่ได้แล้ว ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายตามแผนงานและงบประมาณ นั้น ใครยังไม่ได้เบิกจ่ายให้รีบดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป”

  

กองประชาสัมพันธ์ กกท. 

21 มิถุนายน 2559

ข่าวทั้งหมด

 • กกท.เตรียมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธ.ค. นี้
 • พิธีเปิดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 54
 • ผู้ว่าการกกท. เยี่ยมชมสนามกีฬาที่จังหวัดกระบี่
 • ผู้ว่าการกกท. มอบนโยบายสมาคมกีฬาจังหวัดพร้อมเป็นประธานเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค
 • การประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2561
 • นักชกสาวไทย ออกหมัดใส่คู่ชกชาวเม็กซิโก เพื่อทำแต้ม
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย แลกหมัดใส่คู่ชกสหราชอาณาจักรเพื่อทำแต้ม
 • มอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย แลกหมัดใส่คู่ชกชาวอาเซอร์ไบจาน เพื่อทำแต้ม
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย ยิงหมัดตรงใส่คู่แข่งชาวบราซิล เพื่อทำแต้ม
 • กกท.ระดมความคิด องค์ความรู้ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐในส่งเสริมพัฒนากีฬาชาติ
 • เจียงฮายเกมส์” ประกาศพิธีเปิด-ปิด ยิ่งใหญ่ ใช้นักแสดงกว่า 2,500 คน
 • นักตบลูกยางชายหาดสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งไว้ไม่ไหว
 • โรบินฮู้ดหนุ่มไทย ทำสมาธิเล็งเป้าเพื่อยิงทำคะแนน
 • นักตบลูกยางชายหาดสาวไทย ออกแรงพุ่งรับลูกตบจากคู่แข่งเวเนซุเอลา
 • นักว่ายน้ำสาวไทย พยายามเร่งจังหวะ ก่อนเจ้าตัวจะว่ายแตะขอบสระ
 • สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักวีลแชร์ฟันดาบสาวไทย โชว์ฟอร์มเยี่ยม ทำผลงานได้ 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง
 • ทีมวีลแชร์ฟันดาบไทย ร่วมถ่ายรูปหลังสร้างผลงาน คว้ามาได้ 1 ทอง 5 เงิน 3 ทองแดง
 • ทีมนักวีลแชร์บาสเกตบอลหนุ่มไทย พยายามหาจังหวะทำคะแนน
 • รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้ว่าการ กกท. เดินทางเข้าพบประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
 • นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มไทย คว้าเหรียญทอง-เงิน-ทองแดง
 • นักกรีฑาหนุ่มไทย เร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง
 • นักหวดลูกขนไก่หนุ่มไทย พยายามตีโต้ใส่คู่แข่ง....
 • ทีมนักวีลแชร์บาสเกตบอลหนุ่มไทย พยายามชู้ตทำคะแนน
 • กหวดลูกขนไก่หนุ่มไทย พยายามกระโดดรับลูกหยอดของคู่แข่ง
 • นักบอคเซียหนุ่มไทย เอาชนะเพื่อนร่วมทีมชาติ...
 • นักบอคเซียหนุ่มไทย โยนลูกทำแต้มเอาชนะคู่แข่ง
 • เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 • ให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยและคณะเจ้าหน้าที่
 • นักตบลูกเด้งสาวไทย ออกอาการดีใจสุดขีด หลังเอาชนะคู่แข่งเจ้าภาพ
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย ตบลูกไม่ยั้งใส่คู่แข่ง
 • นักโบว์ลิ่งหนุ่มไทย บรรจงโยนลูกโบว์ลิ่งเพื่อทำคะแนน
 • นักวิ่งสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยม
 • นักตบลูกยางหนุ่มไทย โดดขึ้นตบลูกอัดบล็อกของผู้เล่นสาธารณรัฐเช็ก เพื่อทำแต้ม
 • นักวิ่งหนุ่มไทยพร้อมไกด์รันเนอร์คู่ใจ ทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2
 • นักวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มไทย เร่งสปีดทะยานเข้าเส้ยชัยเป็นอันดับที่ 1
 • นักแม่นปืนหนุ่มไทย คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทย
 • สองนักตบลูกขนไก่ไทย หวดพลิกแซงเอาชนะคู่แข่งจากจีนไป 2-1 เซต
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย พยายามสุดฝีมือ
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย พยายามหวดลูกใส่ .....
 • จอมพลังหนุ่มไทยคว้าเหรีญเงิน
 • นักวีลแชร์เรซซิ่งสาวไทย พยายามเร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง
 • นักตบลูกขนไก่สาวไทย โดดตบลูกเต็มเหนี่ยวใส่คู่แข่งชาวไนจีเรีย
 • นักปั่นหนุ่มไทย ออกแรงเร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง.....
 • นักตบลูกยางสาวไทย ออกแรงพุ่งรับลูกหยดจากคู่แข่งอุรุกวัย
 • นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบสาวไทยคว้าเหรียญเงิน....
 • โมโตจีพี รายการ "พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018"
 • คว้าทองแดง...ทีมนักแบดมินตันชายทีมชาติไทย
 • นักกีฬาโกลบอลหญิงทีมชาติไทย ออกแรงเขวี้ยงเพื่อทำประตู
 • นักกีฬาวีลแชร์แบดมินตันไทย ผ่านเข้ารอบ!
 • ศูนย์ไทยเฮ้าส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์2018 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
 • วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบปีที่16
 • นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มอบนโยบาย แก่คณะผู้บริหาร ,พนักงานและผู้ช่วยปฎิบัติงาน กกท.
 • ว่าการ กกท. นำคณะผู้บริหาร ,พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงาน ลงทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
 • ประชุมคณะผู้บริหาร กกท. ครั้งที่18/2561
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ลานกีฬาพัฒน์ ๒
 • ผู้ว่าการ กกท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กระแสดีต่อเนื่อง"สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม" ที่รัสเซีย
 • Sports Tourism" ตีตลาดรัสเซีย คนแห่ดูมวยไทยหญิง
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 8/2559
 • การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 2/2559
 • กองทุนฯ เตรียมเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • เปิดศูนย์ฝึกกีฬาเพาะกาย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2559
 • สรุปผลงานทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย ในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2559
 • ผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • เหรียญเงิน วีลแชร์ 4x400 T53-T54
 • อนุรักษ์ ลาววงษ์ และยุทธจักร กลิ่นบานชื่น ซึ่งทั้งคู่เอาชนะ ทีมบราซิล 0-2 คว้าเหรียญทองแดง
 • วัชรพล วงษา เอาชนะ วรวุฒิ แสงอำภา ไป 5-4 คว้าเหรียญทองที่ 6 ให้ทัพพาราลิมปิกของไทยได้สำเร็จ
 • พรโชค ลาภเย็น นักกีฬาบอคเซียไทย สามารถคว้า 1 เหรียญทองแดง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559