SATC

งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31

รัฐบาลจัดงานเลี้ยงต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ชุดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2016

       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ริโอ เดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 พร้อมทั้ง มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล จากการแข่งขันฯ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนักกีฬา เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

โดยก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้น เมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีขบวนแห่นักกีฬาทีมชาติไทย ชุดโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 เริ่มจากอินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬา หัวหมาก กกท. – ถนนรามคำแหง – ถนนพระราม 9 – ถนนดินแดง – เข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ถนนพญาไท – ถนนเพชรบุรี – ถนนยมราช เข้าทำเนียบรัฐบาล (ตึกสันติไมตรี)

       จากนั้น ในเวลา 17.30 น. เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้ง มีการมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้แก่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 และรายการแข่งขันระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย – โลก) จำนวน 27 รายการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

       ตามที่ นักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ริโอ เดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากชนิดกีฬายกน้ำหนัก และเทควันโด ได้แก่ 1.ชนิดกีฬายกน้ำหนัก ประกอบด้วย นางสาวโสภิตา ธนสาร 1 เหรียญทอง, นางสาวสุกัญญา ศรีสุราช 1 เหรียญทอง, นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว 1 เหรียญเงิน, นายสินธุ์เพชร์ กรวยทอง 1 เหรียญทองแดง และ 2.ชนิดกีฬาเทควันโด ได้แก่ นายเทวินทร์ หาญปราบ 1 เหรียญเงิน, นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 1 เหรียญทองแดง นั้น รัฐบาล โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กีฬาที่ให้การสนับสนุน พัฒนากีฬาของชาติได้มอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2559 ข้อ 1.1 กีฬาโอลิมปิกเกมส์ (ฤดูร้อน-ฤดูหนาว) (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 ที่เหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) เหรียญทอง เป็นเงิน 12,000,000 บาท, เหรียญเงิน เป็นเงิน 7,200,000 บาท และเหรียญทองแดง เป็นเงิน 4,800,000 บาท, (ข) การจ่ายครั้งเดียว เหรียญทอง เป็นเงิน 10,000,000 บาท, เหรียญเงิน เป็นเงิน 6,000,000 บาท และเหรียญทองแดง เป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยนักกีฬาทั้ง 6 คน เลือกรับเงินรางวัลจากกองทุนตามเงื่อนไข (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 ที่เหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ส่วนผู้ฝึกสอน ได้รับ 20% รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท และสมาคมกีฬา ได้รับ 30% รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท รวมแล้วกองทุนจะสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

       จากนั้น เป็นพิธีมอบเงินสนับสนุนเงินกรณีพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันให้ได้รับเงินกรณีพิเศษ จำนวน 48 คน ใน 17 ชนิดกีฬา คนละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท ประกอบด้วย กรีฑา 4 คน ได้แก่ นางสาวเจน วงษ์วรโชติ, นางสาวณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์, นายบุญถึง ศรีสังข์ และนางสาวสุเบญรัตน์ อินแสง, กอล์ฟ 4 คน ได้แก่ นายกิรเดช อภิบาลรัตน์, นายธงชัย ใจดี, นางสาวพรอนงค์ เพชรล้ำ และนางสาวเอรียา จุฑานุกาล, จักรยาน 2 คน ได้แก่ นางสาวจุฑาธิป มณีพันธุ์ และนางสาวอะแมนด้า เมียลเดรด คาร์, เทควันโด 1 คน ได้แก่ นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์, เทนนิส 2 คน ได้แก่ นายสนฉัตร รติวัฒน์ และนายสรรค์ชัย รติวัฒน์, เทเบิลเทนนิส 3 คน ได้แก่ นางสาวนันทนา คำวงศ์, นายภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล และนางสาวสุธาสินี เสวตบุตร, แบดมินตัน 7 คน ได้แก่ นางสาวทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, นายบดินทร์ อิสระ, นายบุญศักดิ์ พลสนะ, นางสาวพรทิพย์ บูรณะประเสริฐกุล, นางสาวพุธิตา สุภจิรกุล, นางสาวรัชนก อินทนนท์ และนางสาวสาวิตรี อมิตรพ่าย, มวยสากล 5 คน ได้แก่ นายฉัตร์ชัย บุญดี, นางสาวเปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม, นายวุฒิชัย มาสุข, นายสายลม อาดี และนายอำนาจ รื่นเริง, ยกน้ำหนัก จำนวน 5 คน ได้แก่ นายจตุภูมิ ชินวงศ์, นายไตรรัตน์ บุญสุข, นายวิฑูรย์ มิ่งมูล, นายศรัท สุ่มประดิษฐ และนางสาวศิริภุช กุลน้อย, ยิงธนู 1 คน ได้แก่ นายวิทยา ทำว่อง, ยิงปืน 4 คน ได้แก่ นางสาวธันยพร พฤกษากร, นายนภิศ ต่อตั้งพานิช, นางสาวพิมพ์อร คล้ายสุบรรณ และนายณัฐพล เอื้ออารี, ยิงเป้าบิน 1 คน ได้แก่ นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร, ยูโด 1 คน ได้แก่ นายคุณาธิป เยี่ยอ้น, เรือใบ 2 คน ได้แก่ นายกีระติ บัวลง และนางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม, เรือพาย 2 คน ได้แก่ นายจารุวัฒน์ แสนสุข และนางสาวพุทธรักษา นีกรี, ว่ายน้ำ 2 คน ได้แก่ นางสาวณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง และนายรดมยศ มาตเจือ และวินด์เซิร์ฟ 2 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ และนางสาวศิริพร แก้วดวงงาม

       นอกจากนี้ ยังมีการมอบเงินรางวัลรายการระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ซึ่งมีนักกีฬาประสบความสำเร็จ และสมาคมกีฬาเสนอขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล ทั้งก่อนและหลังการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ รวมทั้งสิ้น 27 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,927,500 บาท ประกอบด้วย แข่งเรือใบ 1 รายการ จำนวน 450,000 บาท, เอ็กซ์ตรีม 1 รายการ จำนวน 240,000 บาทล เจ็ตสกี 1 รายการ จำนวน 3,375,000 บาท, มวยปล้ำ 1 รายการ จำนวน 18,000 บาท, ผู้เปลี่ยนอวัยวะ 1 รายการ จำนวน 3,100,000 บาท, บิลเลียด 1 รายการ จำนวน 600,000 บาท, เรือพาย 1 รายการ จำนวน 1,200,000 บาท, จักรยาน 1 รายการ จำนวน 9,450,000 บาท, มวยสากล 2 รายการ จำนวน 1,575,000 บาท, เทควันโด 1 รายการ จำนวน 2,700,000 บาท, ยกน้ำหนัก 2 รายการ จำนวน 17,100,000 บาท, วู้ดบอล 1 รายการ จำนวน 5,512,500 บาท, มวยไทย 1 รายการ 5,625,000 บาท, กรีฑา 1 รายการ จำนวน 4,200,000 บาท, แบดมินตัน 1 รายการ 1,270,000 บาท, วอลเลย์บอล 1 รายการ จำนวน 840,000 บาท, ยิงเป้าบิน 2 รายการ จำนวน 2,250,000 บาท ยิงปืน 1 รายการ จำนวน 300,000 บาท, นักกีฬา+ผู้ฝึกสอน ในกีฬามหาวิทยาลัยโลก 3 รายการ จำนวน 24,582,000 บาท, นักกีฬา+ผู้ฝึกสอนในกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค 1 รายการ จำนวน 1,540,00 บาท และเงินรางวัลพิเศษ แก่นางสาวเอรียา จุฑานุกาล นักกีฬากอล์ฟ ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ 3 รายการติดต่อกัน (รายการ Yokohama Tire LPGA Classic, รายการ Kingsmill Championship และรายการ LPGA Volvik Championship) เป็นเงิน 1,000,000 บาท และ 2. นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตัน ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำสถิติเป็นแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยว ซูเปอร์ซีรีส์ 3 รายการ (รายการ โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์, รายการ มาเลเซีย โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์ พรีเมียร์ และรายการ โอยูอี สิงคโปร์ โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์) ส่งผลให้มีอันดับขึ้นเป็นที่ 1 ของโลก ครั้งแรก.เป็นเงิน 1,000,000 บาท

 

กองประชาสัมพันธ์ กกท. 
26 สิงหาคม 2559

ข่าวทั้งหมด

 • กกท. และ ดอร์น่า สปอร์ต ลงนามสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโมโตจีพี รายการ ไทยแลนด์ กรังปรีซ์ 2561-25
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงิน!
 • ลมกรดหนุ่มไทย ออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำ
 • ชนะน็อค...วุฒิชัย มาสุข!
 • ขึ้นฟาด...ทีมเซปักตะกร้อสาวไทย!!!
 • ประเดิมชัย...ทีมนักเตะช้างศึกไทย
 • ทองแรก.....ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่29 "กัวลาลัมเปอร์2017" ที่ประเทศมาเลเซีย
 • ***ผลการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 8/2560***
 • นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกี
 • สุดต้าน...ทีมนักโปโลน้ำหนุ่มไทย พยายามยิงบอลเพื่อทำประตู!!!
 • คณะนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่29 "กัวลาลัมเปอร์2
 • กระแสดีต่อเนื่อง"สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม" ที่รัสเซีย
 • Sports Tourism" ตีตลาดรัสเซีย คนแห่ดูมวยไทยหญิง
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 8/2559
 • การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 2/2559
 • กองทุนฯ เตรียมเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • เปิดศูนย์ฝึกกีฬาเพาะกาย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2559
 • สรุปผลงานทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย ในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2559
 • ผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • เหรียญเงิน วีลแชร์ 4x400 T53-T54
 • อนุรักษ์ ลาววงษ์ และยุทธจักร กลิ่นบานชื่น ซึ่งทั้งคู่เอาชนะ ทีมบราซิล 0-2 คว้าเหรียญทองแดง
 • วัชรพล วงษา เอาชนะ วรวุฒิ แสงอำภา ไป 5-4 คว้าเหรียญทองที่ 6 ให้ทัพพาราลิมปิกของไทยได้สำเร็จ
 • พรโชค ลาภเย็น นักกีฬาบอคเซียไทย สามารถคว้า 1 เหรียญทองแดง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559
 • แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ ครั้งที่ 1 GOVERNMENT GAMES 2016
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • อบรมการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เหรียญทองที่ 5 / พงศกร แปยอ คว้า 1 เหรียญทองได้จากวีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตรชาย T53
 • สายชล คนเจน คว้าเพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน จาก วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตรชาย T54
 • พิชญา คูรัตนศิริ คว้า 1 เหรียญทองแดง จากวีลแชร์เรซซิ่ง 1,500 เมตรชาย T52
 • พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย 2016
 • ว่ายน้ำ (กบ 50 เมตร SB2) รอบชิงชนะเลิศ พาราลิมปิกเกมส์ 2016 ที่ประเทศบราซิล
 • ผลการแข่งขันบอคเซีย ประเภทบุคคลรอบคัดเลือก BC2 ในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • "การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปใช้ในนักกีฬาระดับภูมิภาค"
 • การประชุมคณะทำงานเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรรัฐ ครั้งที่ 1 (2559)
 • พิธีเปิดการอบรมการบริหารด้านการจัดการกีฬา สู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาอาเซียน
 • ประวัติ วะโฮรัมย์ สามารถคว้าอีก 1 เหรียญทอง
 • เหรียญเงิน จากยิงธนู บุคคลชายโอเพ่น คันธนูโค้งกลับ ระยะยิง 70 เมตร
 • สายสุนีย์ จ๊ะนะ คว้าเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาคนพิการไทยในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “เข้าใจพลังงาน อนุรักษ์ได้ ง่ายนิดเดียว”
 • ทีมบอคเซียไทยคว้า 1 เหรียญทองได้สำเร็จ จากบอคเซีย บีซี 12 ประเภททีม
 • เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ชุดพาราลิมปิกเกมส์ฯ
 • บอคเซีย Mixed Pairs BC4 คว้า 1 เหรียญทองแดง
 • ประวัติ คว้าเหรียญทองให้ทัพพาราไทยสำเร็จ
 • ขอแสดงความยินดีกับ 3 ฮีโร่ของไทย ที่ช่วยกันคว้าเหรียญมาได้จากกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • รุ่งโรจน์ ไทยนิยม เอาชนะ Park Hong-Kyu นักกีฬาจากเกาหลีใต้ 3-0
 • เข้าเยี่ยมชม Thai House ประจำการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พงศกร" คว้าเพิ่มอีก 1 ทอง วีลแชร์เรซซิ่ง 400 ม. ชาย T53
 • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เข้าชมการแข่งขันวีลแชร์เรซซิ่ง (กรีฑา)
 • พล.ร.อ. ชัยณรงค์ นายกส.เรือพาย ได้นั่งบอร์ด กกท.
 • พงศกร แปยอ คว้าเหรียญเงินประเดิมพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • 10 ก.ย.นี้ ลงคะแนนเลือกกรรมการการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า“แห่งประเทศไทย
 • เอกอัคราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางมาให้กำลังใจและชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
 • การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารัฐ ครั้งที่ 1/2559
 • การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี
 • งานมอบรางวัลอุตสาหกรรมกีฬา Sports Industry Award Asia 2016
 • พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรกีฬายานยนต์” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
 • นักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016 ใช้บริการที่ครัวไทยเฮ้าส์ และใช้บริการนวดผ่อนคลายกล้า
 • ทำเต็มที่...ทีมช้างศึกไทย ช่วยกันเล่นอย่างสุดความสามารถ ก่อนจะพ่ายญี่ปุ่นไป 0-2 ประตู
 • กกท. และ CP ให้การสนับสนุนอาหารแก่คณะนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
 • กกท. เปิดให้บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • ภาพความคืบหน้าการเปิดให้บริการ Thai House ในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • การเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ " อุบล 2025 "
 • การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ทัพนักกีฬาคนพิการไทย ชุดสู้ศึกพาราลิมปิกเกมส์ 2016 เข้าใช้บริการไทยเฮ้าส์
 • สกล”เผย T – Sports Channel ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 “ดานังเกมส์
 • ประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทย เพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
 • ผู้ว่าการ กกท.นำทีมพนักงาน กกท. ทั่วประเทศ ร่วมปลูกป่า มอบอุปกรณ์กีฬาที่หนองคาย
 • การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ