SATC

งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31

รัฐบาลจัดงานเลี้ยงต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ชุดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2016

       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ริโอ เดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 พร้อมทั้ง มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล จากการแข่งขันฯ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนักกีฬา เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

โดยก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้น เมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีขบวนแห่นักกีฬาทีมชาติไทย ชุดโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 เริ่มจากอินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬา หัวหมาก กกท. – ถนนรามคำแหง – ถนนพระราม 9 – ถนนดินแดง – เข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ถนนพญาไท – ถนนเพชรบุรี – ถนนยมราช เข้าทำเนียบรัฐบาล (ตึกสันติไมตรี)

       จากนั้น ในเวลา 17.30 น. เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้ง มีการมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้แก่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 และรายการแข่งขันระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย – โลก) จำนวน 27 รายการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

       ตามที่ นักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ริโอ เดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากชนิดกีฬายกน้ำหนัก และเทควันโด ได้แก่ 1.ชนิดกีฬายกน้ำหนัก ประกอบด้วย นางสาวโสภิตา ธนสาร 1 เหรียญทอง, นางสาวสุกัญญา ศรีสุราช 1 เหรียญทอง, นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว 1 เหรียญเงิน, นายสินธุ์เพชร์ กรวยทอง 1 เหรียญทองแดง และ 2.ชนิดกีฬาเทควันโด ได้แก่ นายเทวินทร์ หาญปราบ 1 เหรียญเงิน, นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 1 เหรียญทองแดง นั้น รัฐบาล โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กีฬาที่ให้การสนับสนุน พัฒนากีฬาของชาติได้มอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2559 ข้อ 1.1 กีฬาโอลิมปิกเกมส์ (ฤดูร้อน-ฤดูหนาว) (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 ที่เหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) เหรียญทอง เป็นเงิน 12,000,000 บาท, เหรียญเงิน เป็นเงิน 7,200,000 บาท และเหรียญทองแดง เป็นเงิน 4,800,000 บาท, (ข) การจ่ายครั้งเดียว เหรียญทอง เป็นเงิน 10,000,000 บาท, เหรียญเงิน เป็นเงิน 6,000,000 บาท และเหรียญทองแดง เป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยนักกีฬาทั้ง 6 คน เลือกรับเงินรางวัลจากกองทุนตามเงื่อนไข (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 ที่เหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ส่วนผู้ฝึกสอน ได้รับ 20% รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท และสมาคมกีฬา ได้รับ 30% รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท รวมแล้วกองทุนจะสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท

       จากนั้น เป็นพิธีมอบเงินสนับสนุนเงินกรณีพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันให้ได้รับเงินกรณีพิเศษ จำนวน 48 คน ใน 17 ชนิดกีฬา คนละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท ประกอบด้วย กรีฑา 4 คน ได้แก่ นางสาวเจน วงษ์วรโชติ, นางสาวณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์, นายบุญถึง ศรีสังข์ และนางสาวสุเบญรัตน์ อินแสง, กอล์ฟ 4 คน ได้แก่ นายกิรเดช อภิบาลรัตน์, นายธงชัย ใจดี, นางสาวพรอนงค์ เพชรล้ำ และนางสาวเอรียา จุฑานุกาล, จักรยาน 2 คน ได้แก่ นางสาวจุฑาธิป มณีพันธุ์ และนางสาวอะแมนด้า เมียลเดรด คาร์, เทควันโด 1 คน ได้แก่ นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์, เทนนิส 2 คน ได้แก่ นายสนฉัตร รติวัฒน์ และนายสรรค์ชัย รติวัฒน์, เทเบิลเทนนิส 3 คน ได้แก่ นางสาวนันทนา คำวงศ์, นายภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล และนางสาวสุธาสินี เสวตบุตร, แบดมินตัน 7 คน ได้แก่ นางสาวทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, นายบดินทร์ อิสระ, นายบุญศักดิ์ พลสนะ, นางสาวพรทิพย์ บูรณะประเสริฐกุล, นางสาวพุธิตา สุภจิรกุล, นางสาวรัชนก อินทนนท์ และนางสาวสาวิตรี อมิตรพ่าย, มวยสากล 5 คน ได้แก่ นายฉัตร์ชัย บุญดี, นางสาวเปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม, นายวุฒิชัย มาสุข, นายสายลม อาดี และนายอำนาจ รื่นเริง, ยกน้ำหนัก จำนวน 5 คน ได้แก่ นายจตุภูมิ ชินวงศ์, นายไตรรัตน์ บุญสุข, นายวิฑูรย์ มิ่งมูล, นายศรัท สุ่มประดิษฐ และนางสาวศิริภุช กุลน้อย, ยิงธนู 1 คน ได้แก่ นายวิทยา ทำว่อง, ยิงปืน 4 คน ได้แก่ นางสาวธันยพร พฤกษากร, นายนภิศ ต่อตั้งพานิช, นางสาวพิมพ์อร คล้ายสุบรรณ และนายณัฐพล เอื้ออารี, ยิงเป้าบิน 1 คน ได้แก่ นางสาวสุธิยา จิวเฉลิมมิตร, ยูโด 1 คน ได้แก่ นายคุณาธิป เยี่ยอ้น, เรือใบ 2 คน ได้แก่ นายกีระติ บัวลง และนางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม, เรือพาย 2 คน ได้แก่ นายจารุวัฒน์ แสนสุข และนางสาวพุทธรักษา นีกรี, ว่ายน้ำ 2 คน ได้แก่ นางสาวณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง และนายรดมยศ มาตเจือ และวินด์เซิร์ฟ 2 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ และนางสาวศิริพร แก้วดวงงาม

       นอกจากนี้ ยังมีการมอบเงินรางวัลรายการระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ซึ่งมีนักกีฬาประสบความสำเร็จ และสมาคมกีฬาเสนอขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล ทั้งก่อนและหลังการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ รวมทั้งสิ้น 27 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,927,500 บาท ประกอบด้วย แข่งเรือใบ 1 รายการ จำนวน 450,000 บาท, เอ็กซ์ตรีม 1 รายการ จำนวน 240,000 บาทล เจ็ตสกี 1 รายการ จำนวน 3,375,000 บาท, มวยปล้ำ 1 รายการ จำนวน 18,000 บาท, ผู้เปลี่ยนอวัยวะ 1 รายการ จำนวน 3,100,000 บาท, บิลเลียด 1 รายการ จำนวน 600,000 บาท, เรือพาย 1 รายการ จำนวน 1,200,000 บาท, จักรยาน 1 รายการ จำนวน 9,450,000 บาท, มวยสากล 2 รายการ จำนวน 1,575,000 บาท, เทควันโด 1 รายการ จำนวน 2,700,000 บาท, ยกน้ำหนัก 2 รายการ จำนวน 17,100,000 บาท, วู้ดบอล 1 รายการ จำนวน 5,512,500 บาท, มวยไทย 1 รายการ 5,625,000 บาท, กรีฑา 1 รายการ จำนวน 4,200,000 บาท, แบดมินตัน 1 รายการ 1,270,000 บาท, วอลเลย์บอล 1 รายการ จำนวน 840,000 บาท, ยิงเป้าบิน 2 รายการ จำนวน 2,250,000 บาท ยิงปืน 1 รายการ จำนวน 300,000 บาท, นักกีฬา+ผู้ฝึกสอน ในกีฬามหาวิทยาลัยโลก 3 รายการ จำนวน 24,582,000 บาท, นักกีฬา+ผู้ฝึกสอนในกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค 1 รายการ จำนวน 1,540,00 บาท และเงินรางวัลพิเศษ แก่นางสาวเอรียา จุฑานุกาล นักกีฬากอล์ฟ ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ 3 รายการติดต่อกัน (รายการ Yokohama Tire LPGA Classic, รายการ Kingsmill Championship และรายการ LPGA Volvik Championship) เป็นเงิน 1,000,000 บาท และ 2. นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตัน ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำสถิติเป็นแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยว ซูเปอร์ซีรีส์ 3 รายการ (รายการ โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์, รายการ มาเลเซีย โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์ พรีเมียร์ และรายการ โอยูอี สิงคโปร์ โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์) ส่งผลให้มีอันดับขึ้นเป็นที่ 1 ของโลก ครั้งแรก.เป็นเงิน 1,000,000 บาท

 

กองประชาสัมพันธ์ กกท. 
26 สิงหาคม 2559

ข่าวทั้งหมด

 • กกท.เตรียมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธ.ค. นี้
 • พิธีเปิดกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 54
 • ผู้ว่าการกกท. เยี่ยมชมสนามกีฬาที่จังหวัดกระบี่
 • ผู้ว่าการกกท. มอบนโยบายสมาคมกีฬาจังหวัดพร้อมเป็นประธานเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค
 • การประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2561
 • นักชกสาวไทย ออกหมัดใส่คู่ชกชาวเม็กซิโก เพื่อทำแต้ม
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย แลกหมัดใส่คู่ชกสหราชอาณาจักรเพื่อทำแต้ม
 • มอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย แลกหมัดใส่คู่ชกชาวอาเซอร์ไบจาน เพื่อทำแต้ม
 • ขุนพลเสื้อกล้ามไทย ยิงหมัดตรงใส่คู่แข่งชาวบราซิล เพื่อทำแต้ม
 • กกท.ระดมความคิด องค์ความรู้ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของภาครัฐในส่งเสริมพัฒนากีฬาชาติ
 • เจียงฮายเกมส์” ประกาศพิธีเปิด-ปิด ยิ่งใหญ่ ใช้นักแสดงกว่า 2,500 คน
 • นักตบลูกยางชายหาดสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งไว้ไม่ไหว
 • โรบินฮู้ดหนุ่มไทย ทำสมาธิเล็งเป้าเพื่อยิงทำคะแนน
 • นักตบลูกยางชายหาดสาวไทย ออกแรงพุ่งรับลูกตบจากคู่แข่งเวเนซุเอลา
 • นักว่ายน้ำสาวไทย พยายามเร่งจังหวะ ก่อนเจ้าตัวจะว่ายแตะขอบสระ
 • สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักวีลแชร์ฟันดาบสาวไทย โชว์ฟอร์มเยี่ยม ทำผลงานได้ 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง
 • ทีมวีลแชร์ฟันดาบไทย ร่วมถ่ายรูปหลังสร้างผลงาน คว้ามาได้ 1 ทอง 5 เงิน 3 ทองแดง
 • ทีมนักวีลแชร์บาสเกตบอลหนุ่มไทย พยายามหาจังหวะทำคะแนน
 • รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมผู้ว่าการ กกท. เดินทางเข้าพบประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
 • นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มไทย คว้าเหรียญทอง-เงิน-ทองแดง
 • นักกรีฑาหนุ่มไทย เร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง
 • นักหวดลูกขนไก่หนุ่มไทย พยายามตีโต้ใส่คู่แข่ง....
 • ทีมนักวีลแชร์บาสเกตบอลหนุ่มไทย พยายามชู้ตทำคะแนน
 • กหวดลูกขนไก่หนุ่มไทย พยายามกระโดดรับลูกหยอดของคู่แข่ง
 • นักบอคเซียหนุ่มไทย เอาชนะเพื่อนร่วมทีมชาติ...
 • นักบอคเซียหนุ่มไทย โยนลูกทำแต้มเอาชนะคู่แข่ง
 • เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งสัญญาณภาพสดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 • ให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยและคณะเจ้าหน้าที่
 • นักตบลูกเด้งสาวไทย ออกอาการดีใจสุดขีด หลังเอาชนะคู่แข่งเจ้าภาพ
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย ตบลูกไม่ยั้งใส่คู่แข่ง
 • นักโบว์ลิ่งหนุ่มไทย บรรจงโยนลูกโบว์ลิ่งเพื่อทำคะแนน
 • นักวิ่งสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยม
 • นักตบลูกยางหนุ่มไทย โดดขึ้นตบลูกอัดบล็อกของผู้เล่นสาธารณรัฐเช็ก เพื่อทำแต้ม
 • นักวิ่งหนุ่มไทยพร้อมไกด์รันเนอร์คู่ใจ ทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2
 • นักวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มไทย เร่งสปีดทะยานเข้าเส้ยชัยเป็นอันดับที่ 1
 • นักแม่นปืนหนุ่มไทย คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทย
 • สองนักตบลูกขนไก่ไทย หวดพลิกแซงเอาชนะคู่แข่งจากจีนไป 2-1 เซต
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย พยายามสุดฝีมือ
 • นักตบลูกเด้งหนุ่มไทย พยายามหวดลูกใส่ .....
 • จอมพลังหนุ่มไทยคว้าเหรีญเงิน
 • นักวีลแชร์เรซซิ่งสาวไทย พยายามเร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง
 • นักตบลูกขนไก่สาวไทย โดดตบลูกเต็มเหนี่ยวใส่คู่แข่งชาวไนจีเรีย
 • นักปั่นหนุ่มไทย ออกแรงเร่งสปีดไล่ตามคู่แข่ง.....
 • นักตบลูกยางสาวไทย ออกแรงพุ่งรับลูกหยดจากคู่แข่งอุรุกวัย
 • นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบสาวไทยคว้าเหรียญเงิน....
 • โมโตจีพี รายการ "พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018"
 • คว้าทองแดง...ทีมนักแบดมินตันชายทีมชาติไทย
 • นักกีฬาโกลบอลหญิงทีมชาติไทย ออกแรงเขวี้ยงเพื่อทำประตู
 • นักกีฬาวีลแชร์แบดมินตันไทย ผ่านเข้ารอบ!
 • ศูนย์ไทยเฮ้าส์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 3
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์2018 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
 • วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบปีที่16
 • นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. มอบนโยบาย แก่คณะผู้บริหาร ,พนักงานและผู้ช่วยปฎิบัติงาน กกท.
 • ว่าการ กกท. นำคณะผู้บริหาร ,พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงาน ลงทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
 • ประชุมคณะผู้บริหาร กกท. ครั้งที่18/2561
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ลานกีฬาพัฒน์ ๒
 • ผู้ว่าการ กกท. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กระแสดีต่อเนื่อง"สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม" ที่รัสเซีย
 • Sports Tourism" ตีตลาดรัสเซีย คนแห่ดูมวยไทยหญิง
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15
 • การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • การประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 8/2559
 • การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 2/2559
 • กองทุนฯ เตรียมเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาชุดพาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • เปิดศูนย์ฝึกกีฬาเพาะกาย ที่ราชมังคลากีฬาสถาน กกท.
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2559
 • สรุปผลงานทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย ในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ 2016
 • พิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2559
 • ผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • เหรียญเงิน วีลแชร์ 4x400 T53-T54
 • อนุรักษ์ ลาววงษ์ และยุทธจักร กลิ่นบานชื่น ซึ่งทั้งคู่เอาชนะ ทีมบราซิล 0-2 คว้าเหรียญทองแดง
 • วัชรพล วงษา เอาชนะ วรวุฒิ แสงอำภา ไป 5-4 คว้าเหรียญทองที่ 6 ให้ทัพพาราลิมปิกของไทยได้สำเร็จ
 • พรโชค ลาภเย็น นักกีฬาบอคเซียไทย สามารถคว้า 1 เหรียญทองแดง
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2559